Terug naar het overzicht

KBDB VERKIEZINGEN BLIJVEN NAZINDEREN

 

De KBDB verkiezingen blijven voor heel wat heisa zorgen. In West-Vlaanderen moesten de verkiezingen over gedaan worden wegens fraude dit heeft de kop gekost van verschillende KBDB mandatarissen, waaronder deze van Dhr Schreel voorzitter van het nationaal sportcomité. Deze hele zaak zorgde ervoor dat het Antwerpse KBDB bestuur volledig hernieuwd is. Ook hier zijn weer klachten opgekomen door de heren die aan de kant geschoven werden!  En we vermoeden dat het nog steeds niet gedaan is want op de volgende nationale algemene vergadering zal er nog over de verkiezingen gesproken worden.  

Eigenlijk is het wel straf dat heren die niet verkozen of aan de kant zijn geschoven zo blijven spartelen om toch maar aan het bestuur te blijven…….. Waarom zou dit toch zo zijn? Waarom respecteert men niet de uitslag van de verkiezingen? Een beetje respect voor de democratie is toch wel op zijn plaats....

Ik stel vast dat er in ALLE provincies gezondigd is tegen het artikel  26 van de KBDB statuten, dit is het bewijs dat de huidige KBDB bestuurders het niet zo nauw namen met hun eigen KBDB reglementen! (Klik hier om dit artikel van de KBDB statuten te lezen). Of is het niet de bedoeling om deze reglementen, na de resultaten, te misbruiken in hun eigen voordeel? Of was men slechts bezig met hun eigen postje en de aanloop van hun eigen verkiezingsuitslag? Of koste het WPROL "probleem" zoveel energie dat er geen tijd was om de kandidaturen deftig te screenen? Het is altijd iets met de KBDB verkiezingen maar deze van 2018 behalen toch alle records wat betreft amateurisme, een klucht kan niet beter geschreven worden!

Ook voor het nationale KBDB voorzitterschap zijn nog niet alle teerlingen geworpen. Het is ook niet zeker dat Francine Lageot de eerste vrouwelijke voorzitster wordt van de KBDB. Enkele weken geleden was er slechts één kandidate maar nu horen we ook in de wandelgangen dat Dhr Frans Hermans kandidaat zou zijn. Frans zou zelfs veel kans maken om de nieuwe KBDB voorzitter te worden......... Of gaat men hier ook schermen met het artikel 26 van de statuten? Als je een beetje handig bent op het internet kan je inderdaad zien dat er gezondigd wordt tegen het artikel 26 van de statuten! Het is best wel grappig hoe de KBDB reglementen en statuten kunnen geïnterpreteerd worden........ Ik kijk alvast uit naar wat komen gaat...... wordt vervolgd

We kunnen blijven reglementen en statuten aanhalen om de KBDB gekozenen te boycotten, maar nogmaals deze kandidaturen zijn goedgekeurd ondanks dat zij NIET in orde waren met de reglementen van de KBDB! volgens ons zijn het vijgen na Pasen, klachten moeten voor de verkiezingen behandeld worden niet erna dit getuigt van slechte verliezers zo simpel is het. .