Terug naar het overzicht

Steunclub New Hageland geeft in 2018 weer heel wat geldprijzen aan de melkers van New Hageland  op de zware halve fond en  richt tevens voor de eerste maal een kampioenschap in .

Volgende vluchten tellen voor dit kampioenschap met de 3 eerstgetekenden:

voor de oude duiven:

Bourges 26 mei

Chateauroux 9 juni

Argenton 23 juni

Chateauroux 7 juli

Argenton 21 juli

Bourges 4 augustus

Voor de jonge duiven:

Bourges 4 augustus

Chateauroux 11 augustus

Argenton 25 augustus

Chateauroux 8 september.

Op elk van deze vluchten worden volgende prijzen verspeeld:

1ste eerstegetekende 50€

2de eerstegetekende 25€

3de eerstegetekende 20€

4de eerstegetekende 15€

5de eerstegetekende 10€

6de tot 10de eerstegetekende 5€

Deze geldprijzen worden uitgedeeld op onze kampioenenviering op 12 oktober. De liefhebber dient wel aanwezig te zijn.

Op het kampioenschap met de 3 eerstegetekenden volgens het systeem: 1ste getekende 3 punten,2de getekende 2 punten en 3de getekende 1 punt, zullen volgende prijzen verspeeld worden:

in elke reeks:

Eerste kampioen   5 zakken duiveneten

Tweede kampioen 4 zakken duiveneten

Derde kampioen    3 zakken duiveneten

Vierde kampioen    2 zakken duiveneten

Vijfde kampioen      1 zak duiveneten

in totaal dus 45 zakken duiveneten.

Ook de asduiven in elke reeks zullen in de hulde betrokken worden met een mooie herrinnering.

Algemeen kampioen is de liefhebber met de meeste vermeldingen.

 Voorwaarden voor de liefhebbers: een lidkaart aan 15€ aanschaffen, inkorven in één van de 4 maatschappijen van New Hageland en aanwezig zijn op onze kampioenenviering op vrijdag 12 oktober 2018 in zaal Concordia in Testelt. Lidkaarten te bekomen bij Patrick Rubbens, Jos Konings, Jan Cuypers of in de inkorvingslokalen.